အသုံးပြုသူများလိုက်နာရမည့်အချက်များ

ရတီ Online Shop အသုံးပြုသူများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ

အဖွဲ့ဝင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လုံခြုံမှု

လူကြီးမင်းသည် ရတီ Online Shop တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထား ဝင်ရောက်သည့်အခါ တိကျမှန်ကန်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များကိုသာ ဖြည့်စွက်ရပါမယ်။ လူကြီးမင်းဖြည့်စွက်ခဲ့သည့် အချက်အလက် များအား အသစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ခဲ့ပါက အချိန်မှီ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် မှားယွင်းသည့် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါက ရတီ Online Shop မှ သင့်အား အဖွဲဝင် အဖြစ်မှ ရပ်စဲထုတ်ပယ်မှာ ဖြစ်ပြီး ဤဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုခြင်းကို ငြင်းပယ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

လူကြီးမင်းတို့သည် Yati Online Shop Website ထဲသို့ Log In လုပ်ပြီး ပြုလုပ်သော အရာမှန်သမျှသည် လူကြီးမင်း တို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-ပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း ၊ စစ်ဆေးခြင်း ၊ ဝယ်ယူခြင်း နှင့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်း စသည့် လှုပ်ရှားမှုများသည် လူကြီးမင်းတို့ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။

လူကြီးမင်းတို့ မှတ်ပုံတင်ထားသော အကောင့်သည် လူကြီးမင်းတို့ တစ်ဦးတစ်ယောက် အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော တစ်ယောက်ယောက်နှင့် မျှဝေသုံးစွဲ ၊ လွှဲပေးခြင်းများ ပြုလုပ်၍မရပါ။ အကယ်၍ ဖောက်ဖျက်ခဲ့မည် ဆိုပါက Yati Online Shop မှ လူကြီးမင်းအား နောက်ထပ် ဝယ်ယူသုံးစွဲခွင့် ပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Yati Online Shop မှ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို သင်သည် အပြည့်အဝ သိရှိနားလည် သဘောပေါက်ထားရပါမည်။ လူကြီးမင်းတို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့််အချက် အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားခြင်း မရှိခဲ့လျှင် သော်လည်းကောင်း ၊ မသက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ခဲ့လျှင် သော်လည်းကောင်း Yati Online Shop ကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည်။

သင်၏ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ (သို့မဟုတ်) စကားဝှက်ကို အလွဲသုံးစားပြုခံရခြင်း ၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားမည်သည့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံရေးပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာစေကာမူ သင်သည် Yati Online Shop သို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပေးရမည်။

Yati Online Shop ၏ ကုန်ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် ၊ စာအရေးအသား မူပိုင်ခွင့်များအား ကျူးလွန်ထိခိုက်စေခြင်း ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ရာတွင် မဖြောင့်မတ်ခြင်း ၊အချက်အလက် အကြောင်းအရာများအား အလွဲသုံးစား ပြုခြင်း တို့ပြုလုပ်ပါက ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *